7k_Logo
7k Lederutvikling 7k Steg for Steg 7k Våre kurs 7k Øvrige tjenester

Steg for steg


Overskriften på denne siden kunne gjerne ha vært Personlig utvikling eller gradvis forbedring.

Et lite frø kan bli til noe virkelig stort! Alt ligger tilrette: Når og om det er riktige betingelser, starter en gradvis prosess som kan ende med et flott resultat, et tre eller en plante. Det spørs vel hva ambisjonene var.

Gradvishet er bra!
Slik er det også med oss mennesker. De store sprangene vi så gjerne skulle ha tatt, må deles opp. Vi liker ikke, men vet at det fungerer når vi gjøre det!
Ikke nok med det, dersom man jobber planmessig med kortsiktige mål, vil man få mange seire og mange oppnåelser underveis. Det gjør godt for motivasjon og sikrer en gradvis suksess!

Mange av våre personlig mål må ha gunstige "betingelser" for at de skal oppnås. Et huske-ord kan være SMART-mål
  • Spesifikt: God beskrivelse
  • Målbart: Målet må være så konkret at det går an å måle at det faktisk er nådd
  • Akseptert: Du må ta utfordringen og være villig til å jobbe mot det!
  • Realistisk: Det må sikres at det faktisk er mulig å komme fram!
  • Tidsfrist: Her ligger en god grunn til å jobbe planmessig mot mållinjen!


Vi har en rekke gode verktøy for den som skal jobbe med egenutvikling! Send en mail og fortell oss hvilke utfordringer du ønsker å ta tak i !
 

 


Hovedsiden


Om oss
Samarbeidspartnere
Påmeldingsskjema
Kontaktinformasjon
Nyheter
Bildeserier