7k_Logo
7k Lederutvikling 7k Steg for Steg 7k Våre kurs 7k Øvrige tjenester

Lederutvikling


Lederutvikling handler om å utvikle personer som har en lederrolle til å opptre effektivt i møte med andre mennesker og i møte med utfordringer.

Tre ferdighetsområder utpeker seg:
 1. Administrasjons- og businessferdigheter:
  • Skape en god struktur
 2. Kunne sette og oppnå mål:
  • Få til de interne aktiviteter organisasjonen trenger for å nå dens strategiske mål
 3. Personlige forståelse og ferdigheter innen ledelse rundt:
  • Mellommenneskelige forhold, herunder balansen mellom empati og profesjonalitet
  • Kommunikasjon
  • Egen rolle, atferd, reaksjonsmønstre og utvikling av disse
  • Grupper/team
En aksept av at ”Verden er i endring, - og det er den hele tiden” kan bidra til økt motivasjon og gjøre det lettere å lære av egne erfaringer, men også til å oppsøke trenings- og læringsarenaer. Konsulentbyrået 7K kan representere en slik mulighet.

Konsulentbyrået 7K jobber mest med nummer tre på listen, vi snakker om lederskap med god personlig forankring. Ved å diskutere (nye) ideer og metoder, trene på konkret bruk, blir det økt bevissthet og ny erfaring som grunnlag for fremtidige beslutninger. Vår tilnærming er praktisk:

 • Kort intro. Dersom det er snakk om forberedelser er det oversiktlig dokumentasjon, gjerne kort
 • Diskusjoner rundt tema med vekt på "Hvordan kan du/jeg/vi bruke dette i vår situasjon?"
 • Trening/øvelser
 • Oppgaver mellom arbeidsmøter
 • Erfaringsdeling
 

 


Hovedsiden


Om oss
Samarbeidspartnere
Påmeldingsskjema
Kontaktinformasjon
Nyheter
Bildeserier