7k_Logo
7k Lederutvikling 7k Steg for Steg 7k Våre kurs 7k Øvrige tjenester

Våre kurs


Vår kompetanse ligger innenfor 3 hovedområder:
  • mål og motivasjon
  • kommunikasjon og formidling
  • verktøy og prosesser for kontinuerlig forbedring og resultatskaping

Våre kurs kjøres ofte internt i virksomheter. Det kan være som interne prosesser og/eller som del av en større plan.
Vi tilstreber høy grad av trivsel, engasjement og forpliktelse på våre aktiviteter.

Her er noen aktuelle temaer:
- Kulturbygging
- HMS
- Etikk
- Samarbeid og samhandling
- Kommunikasjon
- Formidlingstrening
- Presentasjonsteknikk
- Holdninger og atferd
- Tidsplanlegging og organisering
- Forbedringsarbeid

Oppdrag for lag og foreninger innen frivillig sektor prises meget gunstig. Ta kontakt for info.
 

 


Hovedsiden
Møtekommunikasjon
Likepersonkurs
Gjør en avtale!
Tilpassede kurs


Om oss
Samarbeidspartnere
Påmeldingsskjema
Kontaktinformasjon
Nyheter
Bildeserier