7k_Logo
7k Lederutvikling 7k Steg for Steg 7k Våre kurs 7k Øvrige tjenester

Våre kurs


Vår kompetanse ligger innenfor 3 hovedområder:
  • mål og motivasjon
  • kommunikasjon og formidling
  • verktøy og prosesser for kontinuerlig forbedring og resultatskaping

Våre kurs kjøres ofte internt i virksomheter. Det kan være som interne prosesser og/eller som del av en større plan.
Vi tilstreber høy grad av trivsel, engasjement og forpliktelse på våre aktiviteter.

Her er noen aktuelle temaer:
- Kulturbygging
- HMS
- Etikk
- Samarbeid og samhandling
- Kommunikasjon
- Formidlingstrening
- Presentasjonsteknikk
- Holdninger og atferd
- Tidsplanlegging og organisering
- Forbedringsarbeid

Oppdrag for lag og foreninger innen frivillig sektor prises meget gunstig. Ta kontakt for info.
 

 


Hovedsiden
Gjør en avtale!
Tilpassede kurs


Om oss
Samarbeidspartnere
Påmeldingsskjema
Kontaktinformasjon
Nyheter
Bildeserier